İstatistikler

Bölgeler Bazında

1. Marmara Bölgesi
2. İç Anadolu Bölgesi
3. Ege Bölgesi


İl Bazında

1. Bursa
2. Ankara
3. Kocaeli


Soru sayısı

504,911 soru doğru cevaplandı