Yarışmanın Amacı

Yarışmanın Amacı

Gramer odaklı eğitimde öğrenciler, gündelik dilde ya da
teknoloji dilinde ilerleyemezler ve sosyalleşirken zorlanırlar.
Kelime dağarcığımızın güçlü olması,
yabancı dilde kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar.
Günümüzdeki online – on site dil eğitimlerindeki en büyük engellerden biri,
kelime bilgimizin pratikte kullanılmamasıdır.
Bu bağlamda dil öğrenimindeki gramer odaklı yapı nedeniyle,
yaşanan pratik konuşma sorununu aşmak ve motive etmek için,
Türkiye geneli müfredat bazlı bir yarışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.